Mellszobrok

Almási László

Antall József

Baktay Ervin

Déchy Mór

gróf Teleki Sámuel

Jovica Ignác

Késő Géza

Kőrösi Csoma Sándor

Petőfi Sándor

Prinz Gyula

Reguly Antal

Stein Aurel

Szepes Gyula

Teleki Pál

Xantus János